endodoncie

Bezbolestné ošetření vnitřního prostoru zubu.

Bolí Vás nesnesitelně zub? Je možné, že máte uvnitř zubu zánět. Endodontické ošetření Vaši nepohodu bezbolestně ukončí.

Jak k zánětu uvnitř zubu dojde?

Rozsáhlý zubní kaz nebo úraz mohou způsobit, že se vnitřní prostor zubu stane přístupným pro bakterie. Může pak dojít k zanesení infekce do vnitřního prostoru zubu (tzv. endodontu) a k vzniku zánětu zubní dřeně. Pokud takový zánět zůstane delší dobu neléčený, dochází k postupnému odumírání zubní dřeně, případně i zánětu čelistní kosti v místě zasaženém infekcí, následně k úbytku této kosti a k vytvoření bolestivého hnisavého váčku či cysty. Vše může být provázeno velkou bolestivostí. Nejde ale jen o bolest. Přítomnost zánětu v organismu je zdraví nebezpečná. Mezi dalšími riziky plynoucími ze zánětu v dutině ústní je šíření bakterií do krve a následně do celého těla. Tyto bakterie mohou způsobit zánět srdečního svalu, zánět ledvin a zvyšují i riziko vzniku mozkové mrtvice.

Jak se zánět v zubu léčí?

Řešením je tzv. endodontické ošetření zubu. To bývá často nazýváno jako „trhání nervů“. Nejde ale jen o to, aby zubní lékař odstranil cévní zásobení a nervy v zubu. Vnitřní prostor zubu se skládá ze spletité sítě kořenových kanálků. Nutné je všechny kořenové kanálky dohledat, vyčistit, vydezinfikovat a zaplnit.

Protože je vnitřní prostor zubu velmi malý na to, aby mohl být kvalitně ošetřen pouhým okem, využíváme na našem pracovišti operační mikroskop. Ten nám zvětší kořenové kanálky, které mají průměr jen 0,08 až 0,35 mm. Dále jsou ke kvalitnímu endodontickému ošetření nutné přístroje ke strojovému opracování kořenových kanálků, přístroje k zaplnění kanálků, či různé speciální materiály (jako např. MTA, který umí podpořit hojení zubu). Z těchto důvodů se jedná o ošetření velmi náročné na čas, zkušenosti lékaře a přesnost provedení jednotlivých úkonů.

Po ošetření se může stát, že je ošetřený zub (či ošetřená strana úst) několik dalších dní lehce citlivý při skousnutí. Citlivost sama odezní.

Ošetřený zub je obvykle nutné opatřit novou korunkou. Poté již nevyžaduje žádnou následnou péči, kromě důkladné ústní hygieny a pravidelných kontrol u zubního lékaře.

Hradí takové ošetření zdravotní pojišťovna?

Metoda hrazená zdravotní pojišťovnou spočívá pouze v ručním vyčištění kořenových kanálků a následném zaplnění nejjednodušší metodou. Tento postup nemůže zajistit kvalitní ošetření, tedy zbavení obtíží a bezproblémovou dlouhodobou další funkci zubu. Neslučuje se s tím, co pro záchranu zubu nabízí moderní stomatologie. Jestliže pacient trvá na ošetření „na pojišťovnu“, je otázkou, zda není lepší zub vytrhnout. Ošetření „na pojišťovnu“ by stejně pravděpodobně časem k vytržení zubu vedlo a pacient by byl vystaven riziku i obtížím z nedokonale provedeného ošetření.

Námi používaná metoda, která není hrazena ze zdravotního pojištění, zahrnuje detailní strojové vyčištění, opracování a zaplnění vnitřního prostoru zubu za použití strojových technik a moderních materiálů. Časová náročnost takového zákroku, který je prováděn pod operačním mikroskopem, se pohybuje kolem 2 hodin. Ve většině případů se vše odehraje během jedné návštěvy ordinace. Takové ošetření je předpokladem pro dlouhodobou funkci zubu, který může sloužit několik desítek let.