korunky a můstky

Profesionální náhrada poškozených nebo chybějících zubů.

Ztráta zubu nemusí znamenat zásadní problém z hlediska estetiky ani funkčnosti. Metalo a hlavně celokeramické korunky představují dokonalé řešení, které je k nerozeznání od Vašich ostatních zubů.

Náhradám zubů se věnuje obor zubního lékařství nazývaný protetická stomatologie (zkráceně protetika).

Co je to přesně korunka a kdy se používá?

Korunky se nejčastěji zhotovují v případě, kdy došlo k oslabení či ztrátě části zubu a kdy nelze tento stav ošetřit výplní. To bývá u tzv. mrtvých zubů (u kterých se ošetří kořenové kanálky), nebo u zubů s velkými výplněmi a dostavbami. Bez zhotovení korunky by mohlo dojít k rozlomení zubu. Samozřejmě časté jsou i estetické důvody, kdy je možné korunkou vylepšit nepěkně vypadající zub.

Korunka představuje jakýsi plášť, který se nasadí na obroušený zub, pokrývá tedy celý povrch zubu. Tento plášť chrání a zpevňuje zbylý zub, který je destruovaný a křehký. V neposlední řadě plní i funkci estetickou.

Nejlepší estetické výsledky přináší korunky zhotovené celé z keramického materiálu. Ty mohou být zhotoveny tak, že budou od pravého zubu k nerozeznání, tvarem i barvou napodobí původní zub.

Můstek

Můstky se používají v případě, kdy je potřeba překlenout mezeru v ústech vzniklou chybějícím zubem či zuby a ty tak nahradit. Aby bylo možné můstek zhotovit, je nutné obrousit nejméně 2 zuby sousedící s mezerou po ztraceném zubu, na obroušené zuby se následně zhotoví korunky, které se spojí pomocí tzv. mezičlenu.

Jaké materiály se využívají pro výrobu korunek a můstků?

Existuje široká škála variant materiálů: pryskyřice, kovy či různé druhy keramiky, korunka může být vyrobena celá z jednoho materiálu nebo se může skládat z vrstev. Každý z materiálů má své výhody i nevýhody.

Korunky vyrobené z kovu jsou sice velice odolné, ale nesplňují estetické hledisko, protože barva jakéhokoliv kovu je naprosto odlišná od barvy přirozeného zubu. Pryskyřice nejsou barevně stálé a jsou velmi měkké, takže časem se obrušují a odlamují. Používají se pouze jako provizorní řešení. Někdy se pryskyřice používají společně s kovem (přední viditelná strana korunky se zhotoví z plastu), výhody tohoto spojení jsou ale mizivé.

Z hlediska funkce i estetiky je nejvhodnějším materiálem pro zhotovení korunek i můstků keramika. Korunky i můstky je možné zhotovit jako celokeramické (vnitřní i vnější vrstva korunky se skládá pouze z keramických materiálů) nebo metalokeramické (vnitřní vrstva je z kovu, vnější z keramiky). Celokeramická korunka zajistí dokonalou estetiku. U metalokeramických korunek může časem kolem korunky na dásni vzniknout šedavý lem, který působí neesteticky. Technologie přípravy a výroby keramických korunek vyžaduje přesnost a časovou náročnost, to se odráží i ve finanční náročnosti tohoto ošetření.

Jak probíhá ošetření a výroba korunky?

Nejprve musí zubní lékař zuby dle potřeby upravit – odstranit všechny zubním kazem zasažené tkáně zubu a zub dle potřeby obrousit. Poté se dělají otisky, které zachycují situaci v pacientových ústech. Vlastní protetické práce pak zhotovují zubní technici v laboratoři. Během několika dnů čekání na novou korunku může být pacient opatřen provizorní korunkou či můstkem. Hotový výrobek – korunka nebo můstek je předán z laboratoře zpět zubnímu lékaři, který jej upevní do úst pacienta. Po upevnění korunek či můstků je možné je začít ihned bez omezení používat. Celé ošetření je prováděno v lokální anestesii a je bezbolestné.

Naše pracoviště spolupracuje s několika kvalitními zubními laboratořemi a vždy pro Vás vybereme ten nejvhodnější způsob výroby korunky, dle Vašich požadavků a přání, časových, materiálových, estetických a dalších.

Jaká je životnost celokeramických korunek a můstků?

Životnost kvalitní keramické korunky je několik desítek let. To platí za předpokladu, že pacient dodržuje správnou techniku čistění zubů. Pokud je zub postižen zubním kazem, výrazně to zkrátí jeho životnost a tudíž i životnost korunky.

U můstku platí, že pokud je upevněn na přirozených zubech, je jeho životnosti vzhledem k životnosti těchto zubů zhruba 10 let. I zde se pacient neobejde bez důkladné a důsledné hygieny dutiny ústní.