parodontitida

Onemocnění 60% dospělé populace a jeho léčba.

Trpíte stejně jako 60 % dospělé populace onemocněním parodontu tedy parodontitidou? Není třeba zoufat, že vaše onemocnění musí vést až ke ztrátě zubů – parodontitidu je možné léčit.

Co je to parodontitida a jak se projevuje?

Parodontitida (nesprávně parodontóza, paradentóza, paradontóza) je chronické zánětlivé onemocnění závěsného aparátu zubů (parodontu), který je tvořen dásní, alveolární kostí (ve které je zub usazen), cementem pokrývajícím povrch kořene zubu a systémem vazivových vláken kotvících zub do kosti. Jedná se o jedno z nejčastějších onemocnění, trpí jím až 60 % dospělé populace. Bohužel je to také onemocnění poměrně zákeřné, které na sebe u některých pacientů po dlouhou dobu příliš neupozorňuje a postižený netrpí výraznými subjektivními potížemi.

Počínající onemocnění

Parodontitida začíná jako chronický zánět dásní, který je způsobený dlouhodobě nesprávně prováděnou hygienou dutiny ústní (tedy čištěním zubů) nebo neléčením akutního zánětu dásní. Příčinou je působení mikroorganismů, jejichž množení podporuje  zubní povlak i zubní kámen. Mezi počáteční projevy tohoto zánětu patří krvácení dásní při čištění zubů a někdy citlivostí na dotek.

Rozvinuté onemocnění

Když je ale diagnostikováno rozvinuté onemocnění, je již velmi obtížně léčitelné. Při rozvinutém onemocnění vznikají tzv. parodontální choboty (postupné prohlubování dásňového žlábku okolo zubu, to umožní ještě větší hromadění škodlivých bakterií a zvýšení intenzity zánětu) a ztrácí se kost kolem zubů. Rozvinuté onemocnění se již projevuje nepříjemněji – silnějším krvácením dásní, viklavostí zubů, bolestivostí zubů při skusu, putováním zubů, zápachem z úst a dalšími projevy. Nakonec dochází ke ztrátě zubů. A tím zdravotní nepříjemnosti ještě nekončí. Mezi dalšími riziky plynoucími ze zánětu dásní je šíření bakterií z dutiny ústní do krve a následně do celého těla. Tyto bakterie mohou způsobit zánět srdečního svalu, zánět ledvin a zvyšují i riziko vzniku mozkové mrtvice.

Detailní diagnostika

Velmi důležitá je tedy včasná diagnóza, která umožní onemocnění v jeho počátcích zastavit.  Proto je nutné chodit pravidelně na preventivní prohlídky a na dentální hygienu. Zároveň je dobré si uvědomit, že pokud provádíte správně hygienu dutiny ústní, čistíte si zuby správně, nejste parodontitidou ohroženi – bez nahromadění bakteriálního plaku parodontitida nevzniká.

Na začátku léčby samozřejmě stojí přesná diagnóza. Ta spočívá v klinickém vyšetření dásní a zubů, kdy zubní lékař nebo dentální hygienistka vyšetří jejich stav a zhodnotí kvalitu vyšetřovaných tkání, přítomnost zubního plaku a kamene, změří krvácení dásňové papily a přítomnost a hloubku chobotů. Rentgenologické vyšetření pak pomůže zhodnotit přítomnost zubního kamene pod dásněmi, v chobotech a změny kostěného zubního lůžka. Mikrobiologické vyšetření (rozbor vzorku tekutiny z parodontálních chobotů) slouží k prokázání parodontálních patogenů. Na základě vyšetření pak lékař navrhne léčbu.

Mýty ohledně parodontitidy

O léčbě parodontitidy koluje několik mýtů, na které bychom Vás rádi upozornili:

Parodontitida se nedá léčit.

Parodontitidu je možné léčit. Léčba rozvinutého onemocnění je však finančně a časově velmi náročná a není možná bez plné spolupráce pacienta, který musí bezpodmínečně dodržovat léčebný plán.

Léčit parodontitidu se finančně nevyplatí.

I když je léčba časově i finančně náročná, je to stále nejlepší i nejlevnější řešení. Pokud dojde ke ztrátě zubů, chybějící zuby je nutné nahradit. Funkční náhrada bude finančně náročnější.

Nejdůležitější je používat správnou zubní pastu.

Pasta však není vůbec zásadní. Hlavní je správná technika čištění zubů za použití zubního kartáčku a dalších pomůcek, která zaručí odstranění zubního plaku.

V čem spočívá léčba parodontitidy?

Úspěšná léčba stojí na dodržování přesných postupů, na důslednosti, komplexnosti a v neposlední řadě na úzké spolupráci mezi pacientem a ošetřujícím týmem.

Cílem léčby je snížit množství bakterií, které onemocnění vyvolaly. Postupně je tedy nutné, aby lékař odstranil všechna infekční ložiska z pacientova chrupu (zubní kazy a zuby, které už nelze zachránit) a všechny překážky čištění zubů (nevhodně a nepřesně zhotovené korunky nebo můstky, převislé nebo nevhodně tvarované výplně zubů).

Poté dentální hygienistka důkladně v několika návštěvách odstraní všechen zubní kámen a zubní plak nad okrajem dásní i pod nimi. Zároveň jsou pacientovi podána na základě výsledků mikrobiologického vyšetření nejvhodnější antibiotika, jejichž užívání trvá přibližně 2 až 3 týdny. Tím je dosaženo komplexního působení na bakterie a snížení jejich množství.

V případě, že jsou parodontální choboty příliš hluboké, je třeba ještě přistoupit k chirurgickým zákrokům, tzv. lalokovým operacím, kdy jsou očištěny kořeny jednotlivých zubů po odklopení dásní. Nakonec je nutné doplnit chybějící zuby, aby byla chrupu navrácena jeho funkční i estetická hodnota. Někdy je vhodné ještě provést plastickou operaci dásní.

Léčbou to nekončí

Takováto léčba bývá velmi úspěšná. Aby však byly výsledky léčby trvalé, je naprosto nezbytné, aby se pacient o své zuby staral správně doma. Tedy základem je kvalitně prováděná ústní hygiena. Na to dohlédne dentální hygienistka, která Vás naučí správnou techniku a doporučí Vám vhodné pomůcky. Pravidelné návštěvy dentální hygienistky jsou plánovány jednou za 3 až 6 měsíců.