výplně

Ošetření zubních kazů.

Vzniku zubního kazu může v drtivé většině případů pacient předejít správnou péčí o své zuby. Pokud ke vzniku zubního kazu dojde, je třeba dobře zvážit, pro jakou výplň se rozhodnout.

Zubní kaz je nejrozšířenější chorobou dutiny ústní. Je způsoben činností bakterií nacházejících se v zubním plaku, který pokrývá povrch zubů v případě nedostatečné ústní hygieny.

Přítomnost zubního kazu zjistíme velmi snadno pomocí radioviziografie (rentgenu) přímo na zubařském křesle. Tato metoda je nezbytná pro stanovení přesné diagnózy. Přesné diagnóze i následnému kvalitnímu ošetření napomáhá ještě další přístroj, kterým je naše pracoviště vybaveno, a to operační mikroskop německé značky Kaps. Ten při vyšetření pomůže rozpoznat i ty nejmenší kazy, které často nejsou zjistitelné ani rentgenovým vyšetřením.

Postup ošetření se volí podle rozsahu zubního kazu. Proto je nesmírně důležité chodit pravidelně na preventivní prohlídky, při kterých se zubní kaz může odhalit včas. U hlubších kazů je nutné odvrtat větší část kazivé hmoty a zásah do Vašeho zubu je tak výrazně větší než u kazů malých. Ošetření u nás samozřejmě probíhá bezbolestně (v lokální anestezii).

Na rozhodnutí pacienta je to, jaký způsob ošetření a jaký materiál ke zhotovení výplně si vybere. Naším cílem je ošetřit zub tak, aby bylo zachováno co nejvíce tvrdých zubních tkání a ošetření tak bylo velmi šetrné. To však vyžaduje použití operačního mikroskopu a dalších speciálních technologií. Stejně tak výplň umíme zhotovit pod mikroskopem, aby byla esteticky dokonalá.

I materiály, které se používají ke zhotovení výplní jsou různé. Nejčastější výplňové materiály jsou amalgám, skloionomerní cement a fotokompozitní pryskyřice (tzv. kompozita).

Amalgám

Jeho použití v současné moderní stomatologii je na ústupu, protože přináší řadu nevýhod. Tato výplň není kvůli své kovové barvě estetická. Navíc amalgám vyžaduje mechanickou vazbu se zubem, a tím pádem je třeba udělat větší zásah i do zdravé tkáně zubu. Mezi další významné negativní vlastnosti patří zdravotní hledisko – amalgám obsahuje rtuť, která se uvolňuje do celého organizmu. Je také tvarově nestálý, díky tomu může dojít k prasklinám zubu.

Amalgámová výplň z ručně míchaného materiálu je hrazena zdravotními pojišťovnami.  Tento materiál nemůže zajistit kvalitní dlouhodobou funkci. Pokud pacient trvá na amalgámu, měl by zvážit alespoň použití tzv. kapslového amalgámu, který sice pojišťovny nehradí, ale je nesrovnatelně kvalitnější (všechny komponenty jsou z výroby naprosto přesně odměřeny v kapsli, kterou po aktivaci namíchá k tomu určený přístroj).

Skloionomerní materiály

Skloionomerní cementy jsou vhodné především jako výplně dětských zubů. Mají nízkou mechanickou odolnost. Materiál uvolňuje fluoridy a zajišťuje tak vyšší odolnost zubu vůči kazu.

Bílé výplně – fotokompozitní materiály

Výhodou fotokompozitních materiálů je to, že v případě jejich aplikace není třeba zasahovat do zdravých tkání zubu, jak je tomu v případě amalgámových výplní. Umožňují dosažení vysoce estetického výsledku.

Při použití fotokompozitních materiálů je třeba přesně dodržet náročný technologický postup, jinak by výplň nebyla kvalitní a dlouho by nevydržela (kvalitně zhotovená výplň vypadnout nemůže). Proto je vhodné tyto výplně zhotovovat pod mikroskopem a časová náročnost je tím pádem samozřejmě vysoká. Ošetření zubního kazu touto metodou trvá zhruba 1-1,5 hodiny. Výsledek je zato však dokonalý.

Zdravotní pojišťovny „bílé výplně“ z fotokompozitních materiálů nehradí. V určitých případech hradí pouze chemicky tuhnoucí materiál, který je přibližně v barvě zubu. Výplň z takového materiálu ale kvality fotokompozitní výplně nedosahuje (ani z hlediska dlouhodobé funkce, ani esteticky).

Ač je možné bílou výplň zhotovit na jakémkoliv zubu v předním i zadním úseku chrupu, bílá výplň není pro každého. V případě nedostatečně prováděné ústní hygieny může vedle bílé výplně snadno dojít ke vzniku kazu.